Standaardformulier voor herroeping


Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.

- Naar Damnitz & Franz GbR, Horster Str. 72, 45897 Gelsenkirchen, E-mailadres: info@newtonrunning.eu


Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

Naam van de verbruiker(s)

Adres van de verbruiker(s)

Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)

Datum
De vet gemarkeerde velden moeten verplicht worden ingevuld! 
 
(*) Schrappen wat niet van toepassing is.
Naar boven